Ordinanca specialistike për neurologji
D-R. DANIJELA

071 357 356 044 333 760 9:00 - 18:00 (E hënë - e premte)
Електромиографија (ЕМГ)

Elektromiografia (EMG)

EMNG - (elektromioneurografija) është metodë elektrodijagnostike që shqyrton aktivitetin elektrik të muskujve dhe nervave me një mundësi për përcaktimin e: shkallës, nivelit dhe prevalencës të një plagës së caktuar. Kjo metodë mund të diagnozë shpejtë dhe herët sëmundje dhe lëndime të sistemit periferik nervor dhe muskujve.

Në praktikën klinike, para se të aplikoni EMNG nevojitet një ekzaminim të plotë neurologjik, dhe në rast nevoje ekzaminime plotësuese neuroradiologjike (radiogarfija, magnetena rezonanaca, CT ..).

ЕEMG aplikohet si:

  • Elektromiografi detektuese (zbuluese) - një procedure për testimin e aktivitetit elektrik të muskujve, e cila kryhet me futjen e një elektrode në formë gjilpëre në muskujt e testuar, e cila është sterile dhe për një përdorim.
  • Elektromiogarfia stimuluese dhe elektroneurografia - procedura për matjen dhe vlerësimin e shpejtësisë motorike dhe përçueshmërinë e shqisave periferike, e ndjekur nga stimulimi i nervave të testuar duke përdorur rrymë elektrike me vëllim të ulët.

Indikacionet për EMG:

  • neuropati (metabolike, ngjitëse, toksike, inflamatore, trashëguese),
  • sëmundjet trashëgimore të sistemit të nyjeve të eshtrave;
  • lëndimet kurrizore dhe gjymtyrëve;
  • sëmundje reumatike të muskujve (miozit);
  • sëmundjet neuromuskulare të nyjeve (myasthenia gravis, sindroma Lambert-Ethan);
  • muskujt dhe nervat periferike;
  • lëvizjet e pavullnetshme (spazma hemifatike, blepharospasm, tremor ..)
  • Çrregullime të indeve të muskujve (distrofitë)

EMNG është metodë prognostike që ndihmon për të ndjekur rrjedhën e rimëkëmbjes, si dhe vlerësimin e rezultatit të mundshëm në procesin e rehabilitimit të një sëmundje.

Ne punojmë me aparatin Neuro-MEP-4 kanale.

Електроенцефалограм (ЕЕГ)
Електроенцефалограм (ЕЕГ)
Електроенцефалограм (ЕЕГ)
Електроенцефалограм (ЕЕГ)

Kotrollimi zgjat 30-45 minuta, nuk është i dhimbshëm, por është lehtë i pakëndshëm dhe bashkëpunimi i pacientit është i nevojshëm. Ekzaminimi kryhet në të gjitha moshat, nëse pacienti është fëmijë, kërkohet prania e një prindi. Rezultati nxirret menjëherë.